Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

Διημερίδα: 16 & 17 Ιουνίου-Θεσσαλονίκη

 (Απόσπασμα από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων συμμετοχής - λεπτομέρειες του προγράμματος στον ιστότοπο της ΕΕΠΕ  http://www.hpsa.gr)

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης  σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στις εργασίες διημερίδας με αντικείμενο τη μελέτη της εκλογικής συμπεριφοράς και των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Ως σημείο εστίασης επιλέχτηκε η συγκριτική αξιολόγηση της ερμηνευτικής ισχύος δύο κλασικών μοντέλων εκλογικής συμπεριφοράς: εκείνων της θεματικής ψήφου και  της κομματικής ταύτισης.

Η έκταση της θεματικής ψήφου εκτιμάται συνήθως ως αντιστρόφως ανάλογη του ποσοστού των ψηφοφόρων που αισθάνονται κομματικά ταυτισμένοι αλλά και ανάλογη του βαθμού συγκεκριμενοποίησης των προτιμήσεων πολιτικής που εκφράζουν οι κομματικοί δρώντες. Βάσει της παραπάνω συνθήκης, η σημασία των θεματικών προτιμήσεων των ψηφοφόρων σε μια δημοκρατία ιστορικά πολωμένου κομματικού ανταγωνισμού, όπως η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία, αναμένεται να είναι περιορισμένη. Ωστόσο, τα παραδείγματα ζητημάτων επικαιρότητας που θεωρούνται κρίσιμα για την έκβαση εκλογικών αναμετρήσεων είναι πολλά (π.χ. ένταξη στην ΕΟΚ, σκοπιανό, κρίση Ιμίων, αναγραφή θρησκεύματος στις ταυτότητες, πυρκαγιές στην Αττική και την Πελοπόννησο, Μνημόνιο κ.ά.). 

Tο κεντρικό ερώτημα της διημερίδας σχετίζεται με το κατά πόσο οι ερμηνείες της θεματικής ψήφου και της κομματικής ταύτισης είναι δυνατό να συνυπάρχουν και, πιθανότατα, το βαθμό μεταστροφής του εκλογικού ανταγωνισμού στην Ελλάδα από μια σταθερή έκφραση ταυτότητας σε μια ευμετάβολη (και συχνά αρνητική) επιλογή που στηρίζεται σε πολιτικά ζητήματα.

Αποσκοπώντας στη διερεύνηση του παραπάνω ερωτήματος, η διημερίδα θα οργανωθεί γύρω από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:
•    Ιστορική παρουσίαση της επίδρασης ζητημάτων στην πολιτική συγκυρία
•    Η θέση των προτιμήσεων πολιτικής στο λόγο των ελληνικών κομμάτων
•    Εκτίμηση της επίδρασης παλαιών και νέων ζητημάτων στην ψήφο
•    Τεχνικές μέτρησης της επίδρασης των προτιμήσεων πολιτικής στην ψήφο
•    Ζητήματα θέσης και ζητήματα ικανότητας
•    Η σημασία των ζητημάτων σε άλλα πολιτικά συστήματα