Δευτέρα 11 Απριλίου 2011

2η Συνάντηση Νέων Ερευνητών

Εκδήλωση που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, 14 & 15 Απριλίου 2011, στην αίθουσα Πολίτου (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σόλωνος 57), ώρα 15.00-21.00.
Στην εκδήλωση νέοι ερευνητές, νέοι διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες, τα ερευνητικά σχέδια των οποίων κινούνται στο ευρύτερο πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης, θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της επιστημονικής τους έρευνας. 
Ολόκληρο το πρόγραμμα της διήμερης συνάντησης στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης
http://www.hpsa.gr